Kalendar

Ministarstva

Trodnevni izlet

naslovna Trodnevni izlet
Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Kantona Sarajevo organizovao je trodnevni izlet za svoje najmlađe članove od 12. do 14. septembra tekuće godine.

U sklopu ovog izleta organizovan je okrugli sto na temu: "Odbrana BiH i učešće mladih u očuvanju tekovina odbrambeno oslobodilačke borbe" na kojoj su djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja diskutovala sa ratnim veteranima, generalom Armije Republike Bosne i Hercegovine Prevljak Fikretom i brigadirom Dacić Tašom.

Drugog dana izleta organizovana je posjeta linijama odbrane HNK uz održavanje historijskog časa kao i spuštanje čamcima niz Neretvu, a u večernjim satima održana je teoretska obuka iz streljaštva kao i topografije. Posljednjeg dana trodnevnog izleta održan je turnir u streljaštvu - vazdušna puška. Realizaciju ovog projekta pomoglo je ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo.