Kalendar

Ministarstva

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine SUDNRP KS

naslovna-jedanaesta-redovna-sjednica-skupstine-sudnrp-ks

 

U prostorijama Udruženja RVI Ilidža – Bazen u četvrtak 11. decembra održana je jedanaesta redovna sjednica Skupštine Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo, koja je na dnevnom redu imala sedam tačaka. Kao i prethodnih godina izvještaj o radu bio je koncipiran iz dva dijela i to aktivnosti na federalnom i kantonalnom nivou.

Delegatima Skupštine Saveza podnešen je izvještaj o radu kao i finansijski i izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu i devet mjeseci 2014. godine. Jednoglasno je usvojen plan rada za 2015. godinu kao i odluka o povećanju članarine sa dosadašnje 3 KM na 6 KM mjesečno.

U godini koja je pred nama aktivnosti Saveza pored onih uobičajenih i onih koje su definisane Statutom biće i intenzivno sudjelovanje u procesu izmjene i dopune Zakona, kako onih na nivou Federacije BiH tako i kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH.

Predsjednik Saveza gospodin Godinjak Ismet istakao je dva izuzetno važna projekta čija je realizacija planirana u narednoj godini, a to su uređenje planinarske staze "Zlatnih ljiljana" na Treskavici i obilježavanja mjesta pogibije DNRP putem primjene novih tehnologija kao i da u svim aktivnostima i projektima koje realizuje Savez posebno treba voditi računa o potrebama i ulozi mladih članova Saveza te njihovo uključivanje u realizaciju istih.