Kalendar

Ministarstva

Trinaesta redovna sjednica Skupštine SUDNRP KS

naslovna-trinaesta-redovna-sjednica-skupstine-sudnrp-ks

 

U prostorijama Kluba RVI Ilidža u ponedeljak 26. decembra održana je trinaesta redovna sjednica Skupštine Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo, koja je na dnevnom redu imala pet tačaka. Kao i prethodnih godina izvještaj o radu bio je koncipiran iz dva dijela i to aktivnosti na federalnom i kantonalnom nivou.

Delegatima Skupštine Saveza podnešen je izvještaj o radu kao i finansijski i izvještaj Nadzornog odbora. Jednoglasno je usvojen plan rada za 2017. godinu, a  predsjednik Saveza g-din Ismet Godinjak u svom obraćanju između ostalog istakao je da u godini koja je pred nama aktivnosti Saveza pored onih uobičajenih i onih koje su definisane Statutom biće i intenzivno sudjelovanje u procesu izmjene i dopune Zakona, kako onih na nivou Federacije BiH tako i kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH.

Skupštini je prisustvovao i ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo g-din Muharem Fišo koji u svom obraćanju nije krio zadovoljstvo kada je dosadašnja saradnja u pitanju između ministarstva na čijem je on čelu i Saveza.