Kalendar

Ministarstva

Održana je četrnaesta redovna Skupština Saveza

naslovna-odrzana-je-cetrnaesta-redovna-skupstina-saveza

 

 

U sali Općine Centar sinoć je održana četrnaesta redovna sjednica Skupštine Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo, koja je na dnevnom redu imala pet tačaka. Kao i prethodnih godina izvještaj o radu bio je koncipiran iz dva dijela i to aktivnosti na federalnom i kantonalnom nivou.

Delegatima Skupštine Saveza podnešen je izvještaj o radu kao i finansijski i izvještaj Nadzornog odbora. Jednoglasno je usvojen plan rada za 2018. godinu, a predsjednik Saveza g-din Ismet Godinjak u svom obraćanju između ostalog istakao je da će u godini koja je pred nama aktivnosti Saveza pored onih uobičajenih i onih koje su definisane Statutom biće i intenzivno sudjelovanje u procesu izmjene i dopune Zakona, kako onih na nivou Federacije BiH tako i kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH.

Godinjak je istakao da teško pobrojati sve aktivnosti koje su poduzete u prethodnoj godini, ali jedna od njih svakako zaslužuje pažnju, a to je postavljanje zastave MUP-a RBiH na Šehidskom mezarju Kovači kao i ispravka natpisa na zajedničkom nišanu čime je nakon 20 godina napokon ispravljana nepravda koja je nama iz nepoznatog razloga učinjena našim saborcima pripadnicima MUP-a RBiH.

Skupštini su prisustvovali resorni ministri za pitanje boraca na federalnom i kantonalnom nivou gospoda Fišo i Bukvarević koji su se i obratili delegatima kao i članovi Saveza Ismet Hadžić Mutevelija, Safet Kešo i Enes Agić.

Smatramo da uprkos izuzetno nepovoljnoj sveukupnoj društvenoj atmosferi u kojoj se nalazi naše društvo, da smo uspjeli ispuniti osnovnu zadaću Saveza, a koja se ogleda u očuvanju statusa dobitnika najvećih ratnih priznanja, kako pojedinaca tako i kompletne populacije odlikovanih pripadnika Armije i MUP-a RBiH.

U narednom periodu objaviti ćemo kompletan Izvještaj sa Zaključcima sa ove Skupštine.