Kalendar

Ministarstva

Sjećanje januar

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu januaru. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Bolić Senahid 11.03.1958. - 22.01.1994.

 

Zlatni ljiljan

Hožbo Ramo 05.05.1970. - 01.01.1994.

Klino Zahid 01.03.1959. - 06.01.1994.

Hošić Adnan 17.09.1969. - 06.01.1993.

Kurtović Haris 26.04.1973. - 07.01.1994.

Tursunović Husein 09.02.1963 - 08.01.2019.

Gojak Jusuf 07.03.1952. - 12.01.1993.

Anđelić Dubravko 21.02.1961. - 12.01.1993.

Ivojević Abdulah 18.09.1972. - 17.01.1993.

Dizdarević Mustafa 06.01.1945. - 17.01.1994.

Omerbegović Muamer 07.04.1970. - 17.01.1994.

Bektić Mujo 25.06.1953. - 19.01.1993.

Bolić Senahid 11.03.1958. - 22.01.1994.

Dolovčić Omer 09.10.1959. - 27.01.1993.

Cocalić Eniz 08.12.1959. - 27.01.1993.

Čaušević Anes 09.08.1965. - 29.01.1993.

Hrustemović Edin 03.03.1971. - 31.01.1993.

 

Policijska medalja za hrabrost

Islambašić Fahrudin 29.06.1962. - 06.01.1993.

 

Zlatna policijska značka

Salčin Sead 15.07.1971. - 06.01.1994.

Stanišić Peko 1954. - 06.01.1994.

Šehović Admir 20.10.1968. - 08.01.1994.

Karić Jasmin 12.05.1967. - 15.01.1993.

Nahić Suvad 27.03.1961. - 21.01.1993.

Kevro Kazafer 03.01.1960. - 21.01.1993.

Fazlagić Amir 14.05.1962. - 30.01.1993.