Kalendar

Ministarstva

Apel za pomoć

apelObraćamo se našim članovima i svim dobrim ljudima sa molbom za finansijsku pomoć porodici Katana odnosno našoj članici Katana Muneveri. Nakon iznenadne smrti njenog supruga Safeta, dobitnika najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ i čuvenog diverzanta Trnovske brigade porodica Katana se našla u vrlo teškoj materijalnoj situaciju. Iza Safeta ar. ostala je supruga i tri maloljetne kćerke, od kojih se dvije školuju, a jedna kćerka je rođena sa teškim govornim i poteškoćama u razvoju. Cjelokupna primanja porodice je porodična penzija u iznosu 570 KM, a mjesečna rata za otplatu kredita za stan je 570 KM.

Za otplatu kredita neophodno je još 53000 KM, mi smo u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja obezbijedili 15000 KM te nedostaju sredstva od 38000 KM kako bi otplatili glavnicu kredita kod banke te na taj način omogućili porodici da preživljava od penzije koja im je ostala iza smrti našeg Saje. Upravni odbor Saveza je na svojoj redovnoj sjednici donio odluku da pokrene akciju među članstvom, prijateljima, pravnim subjektima i svima koji to žele za prikupljanje pomoći za otplatu kredita. Sredstva će se uplaćivati lično u prostorijama kantonalog Saveza, općinskih udruženja ili putem žiro-računa kantonalnog Saveza na broj: 3389002206106512 sa naznakom Pomoć za porodicu Katana.

Po okončanju akcije objaviti ćemo spiskove donatora sa tačnim iznosom uplaćenih sredstava na našoj web stranici.


Obzirom na visinu sredstava koja je neophodno prikupiti Upravni odbor Saveza apeluje na sve članove da se ne uplaćuju iznosi manji od 50 KM