Kalendar

Ministarstva

Obavještenje o smrti Bekrić Mirsada

naslovna-obavjestenje-o-smrti-bekric-mirsada

 

 

 

 

Obavještavamo Vas da je 7. septembra 2015. godine preselio na ahiret naš član i saborac, nosilac najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ Bekrić Mirsad – Pice.

Bekrić (Ahmed) Mirsad rođen je 30. juna 1967.  godine u Vogošći. Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora, a posebno za odbranu grada Sarajeva i učešća u bitkama koje je planirala i realizovala 1. „Slavna“ motorizovana brigada, ratne “93. godine odlikovan je najvećim ratnim priznanjem značkom „Zlatni ljiljan“.

 

Vrijeme i mjesto dženaze bit će naknadno objavljeni.