Kalendar

Ministarstva

Održana je 16. redovna Skupština Saveza

naslovna-odrzana-je-16-redovna-skupstina-saveza

 

 

U "Klubu RVI" na Ilidži u srijedu 11. marta održana je 16. redovna sjednica Skupštine Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo.

Ovogodišnja Skupština Saveza je na dnevnom redu imala sedam tačaka, a kao i prethodnih godina Izvještaj o radu bio je koncipiran iz dva dijela i to aktivnosti na federalnom i kantonalnom nivou. Delegatima Skupštine Saveza podnešen je Izvještaj o radu kao i finansijski i Izvještaj Nadzornog odbora te je jednoglasno usvojen plan rada za 2020. godinu, a izabrani su i novi organi Saveza iz reda kandidata koje su predložila općinska udruženja, a koji su usaglašeni i prihvaćeni i od strane Upravnog odbora Saveza.