Kalendar

Ministarstva

Sjećanje april

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu aprilu. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden heroja oslobodilačkog rata

Hadžić Safet 28.08.1952. - 18.04.1992.

 

Zlatni ljiljan

Burza Fikret 21.07.1973. - 11.04.1994.

Muharemović Avdija 25.10.1972. - 11.04.1994.

Stanić Ivica 06.08.1972. - 12.04.1993.

Kabaklija Ibrahim 25.11.1967. - 12.04.1993.

Džamalija Enver 10.06.1963. - 15.04.2004.

Hadžić Safet 28.08.1952. - 18.04.1992.

Halač Halil 24.03.1954. - 26.04.1993.

 

Zlatna policijska značka

Svraka Fahrudin 25.08.1971. - 01.04.1994.

Mišić Samir 27.11.1975. - 05.04.1992.

Fisović Sead 19.11.1959. - 06.04.1992.

Ramović Abid 10.03.1947. - 08.04.1992.

Rizvanović Dževad 04.07.1968. - 12.04.1992.

Čaušević Selim 28.03.1968. - 14.04.1993.

Mašić Muhidin 16.05.1965. - 16.04.1994.

Bećirović Ševal 06.09.1950. - 19.04.1992.

Selimović Alija 03.10.1971. - 21.04.1994.

Mandić Ozrenko 23.12.1964. - 22.04.1992.

Salispahić Sinan 15.01.1961. - 30.04.1992.