Kalendar

Ministarstva

Sjećanje maj

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu maju. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Šakić Enver 24.07.1960. - 15.05.1992.

 

Zlatni ljiljan

Šabanija Emir 28.08.1971. - 04.05.1993.

Tabaković Sabrija 02.08.1957. - 04.05.1993.

Zenuni Bajram 16.11.1968. - 04.05.1992.

Repac Dejan 05.04.1972. - 05.05.1992.

Daut Nusret 15.10.1963. - 10.05.1992.

Hasanović Bajram 16.04.1958. - 10.05.1993.

Milić Hajrudun 07.03.1972. - 13.05.1994.

Bašović Behudin 25.09.1963. - 14.05.1992.

Šakić Enver 24.07.1960. - 15.05.1992.

Hasečić Šefik 24.12.1958. - 22.05.1993.

Feriz Merzuk 20.07.1968. - 25.05.1992.

Ćurevac Haris 04.11.1966. - 25.05.1992.

Bečković Amel 09.03.1969. - 25.05.1992.

Šaranović Nedžad 27.03.1963. - 26.05.1994.

Katana Safet 08.10.1967. - 26.05.2011.

Peljto Džemal 06.11.1961. - 28.05.1993.

Prazina Alija 19.06.1939. - 28.05.1993.

Jusupović Uzeir 26.03.1965. - 30.05.1993.

Kahvedžić Nadir 09.08.1958. - 30.05.1993.

Velić Nesib 09.10.1961. - 30.05.1993.

 

Policijska medalja za hrabrost

Đikić Enes 21.11.1953. - 02.05.1992.

Mušanović Nedžib 28.09.1967. - 02.05.1992.

Zulić Sado 21.09.1966. - 25.05.1992.

 

Zlatna policijska značka

Aslani Adnan 26.08.1973. - 02.05.1992.

Šiljević Junuz 15.04.1967. - 02.05.1992.

Delić Samir 04.05.1961. - 06.05.1995.

Kečo Almir 25.05.1969. - 11.05.1993.

Muhić Adis 16.01.1973. - 12.05.1993.

Rašidkadić Anes 03.10.1967. - 13.05.1993.

Durmić Fikret 02.05.1965. - 24.05.1995.

Karačić Šućro 05.08.1961. - 29.05.1992.

Kaljević Zijad 02.01.1964. - 31.05.1995.

 

Srebrena policijska značka

Buča Rašid 24.07.1966. - 25.05.1992.