Kalendar

Ministarstva

Sjećanje juni

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu junu. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden heroja oslobodilačkog rata

Zajko Safet 01.03.1959 - 17.06.1992.

 

Orden zlatnog grba sa mačevima

Šamarlić Vinko 08.03.1964. - 08.06.1992.

 

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Isović Safet 06.09.1966 - 12.06.1993.

 

Medalja za hrabrost

Magoda Muhidin 14.10.1958. - 08.06.1992.

 

Zlatni ljiljan

Šišić Nusret-Dedo 10.07.1934 - 05.06.1996.

Delić Sadik 30.04.1972. - 06.06.1994.

Magoda Muhidin 14.10.1958. - 08.06.1992.

Zolj Sulejman 02.05.1949. - 08.06.1992.

Ahmetović Idriz 06.04.1945. - 08.06.1992.

Fatić Haris 31.10.1966. - 08.06.1992.

Halilović Azmir 17.10.1968. - 10.06.1992.

Vidaković Velimir 10.03.1966. - 10.06.1992.

Burzić Refik 17.09.1962. - 10.06.1992.

Isović Safet 06.09.1966 - 12.06.1993.

Miladin Alija 27.06.1960 – 13.06.1992.

Delić Nedžad 21.09.1972. - 13.06.1992.

Džubur Edhem 25.03.1954. - 15.06.1992.

Šljivo Rifet 21.09.1954. - 15.06.1995.

Mehanić Kemo 03.01.1959. - 16.06.1992.

Čomaga Muhidin 10.10.1970. - 16.06.1993.

Rakita Murat 03.03.1961. – 16.06.1995.

Lasica Predrag 01.06.1957 – 16.06.1993.

Zajko Safet 01.03.1959 - 17.06.1992.

Poturak Senad 25.01.1967. - 19.06.1992.

Šabanija Hajrudin 28.08.1951. - 19.06.1992.

Mehmedić Suad 27.01.1959. - 20.06.1993.

Lojanica Sreten 10.08.1963. - 20.06.1993.

Karić Zahir 01.02.1959. - 20.06.1993.

Ćosibegović Abaz 24.01.1967. - 21.06.1995.

Duraković Amir 29.07.1966. - 23.06.1993.

Mešić Muzafer 31.03.1959. - 24.06.1993.

Talić Ibro 13.12.1947. - 26.06.1992.

Grabovica Aner 06.08.1974. – 27.06.1993.

Adilović Ismet 06.01.1972. - 28.06.1995.

Hodžić Reuf 08.03.1960. - 30.06.1992.

Durić Mehmed 06.07.1958. - 30.06.1995.

 

Policijska medalja za hrabrost

Šamarlić Vinko 08.03.1964. - 08.06.1992.

Džambegović Halil 26.08.1960. – 08.06.1992.

Sačić Dino 03.01.1972. - 09.06.1993.

Agić Hakija 07.01.1959. - 13.06.1992.

Mehanić Kemo 03.01.1959. - 16.06.1992.

Balint Dragan 14.11.1957. - 24.06.1992.

Dževlan Nermin 21.12.1966. - 29.06.1995.

 

Zlatna policijska značka

Šamarlić Vinko 08.03.1964. - 08.06.1992.

Hadžiavdija Ibrahim 29.08.1952. - 08.06.1992.

Bašić Selver 08.04.1964. - 08.06.1993.

Krupalija Zulfo 07.08.1967. - 09.06.1993.

Ahmetović Remzo 03.01.1969. - 09.06.1992.

Drinjaković Senad 16.06.1976. - 09.06.1993.

Mutapčić Almir 01.01.1975. - 12.06.1993

Mehanović Enver 03.01.1973. - 16.06.1995.

Bečirović Amer 10.04.1975. - 16.06.1995.

Šatara Ibro 14.05.1951. - 17.06.1993.

Sejfić Nedžad 30.04.1961. - 17.06.1992

Ahmetović Avdo 07.01.1960. - 23.06.1993.

Čaka Galib 08.04.1967. - 24.06.1992.

Čelik Edin 02.01.1972. - 28.06.1992.

Šalaka Ibrahim 01.10.1962. - 28.06.1995.

Čekrlija Eldar 26.04.1974. - 29.06.1994.

Dževlan Nermin 21.12.1966. - 29.06.1995.

Fazlić Emir 13.09.1975. - 30.06.1995.

Kurtović Munib 29.11.1970. - 30.06.1995.

 

Srebrena policijska značka

Prašović Sakib 07.12.1968. – 09.06.1992.