Kalendar

Ministarstva

Sjećanje juli

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu julu. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden heroja oslobodilačkog rata

Šehović Enver 15.01.1967. - 27.07.1993.

 

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Bogunić Emir 26.11.1966. - 28.07.1993.

 

Orden zlatnog grba sa mačevima

Domuz Čedomir 30.03.1960. - 30.07.1992.

 

Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima

Sedić Mirsad 04.01.1956. - 11.07.2004.

 

Zlatni ljiljan

Šahinović Enver 03.09.1950. - 02.07.1995.

Žero Sakib 05.07.1957. - 03.07.1993.

Bućan Emir 19.03.1974. - 10.07.1993.

Begić Dževad 25.09.1966. - 11.07.1992.

Hadžajlija Halil 16.09.1964. - 11.07.1993.

Sedić Mirsad 04.01.1956. - 11.07.2004.

Hadžibajrić Senad 17.07.1967. - 12.07.1992.

Kamenica Minas 15.03.1967. - 12.07.1995.

Kovačević Hasan 01.02.1961. - 15.07.1992.

Korjenić Munib 12.04.1958. - 15.07.1993.

Hanjalić Zijad 01.10.1962. - 15.07.1993.

Hanjalić Dževad 21.04.1961. - 17.07.1993.

Hadžalić Senad 04.07.1959. - 17.07.1993.

Dedić Sead 30.12.1950. - 19.07.1995.

Sarač Uzeir 15.09.1949. - 19.07.1995.

Mešetović Malik 15.09.1966. - 19.07.1992.

Drina Midhat 01.04.1958. - 20.07.1992.

Sarajkić Ejub 05.01.1955. - 20.07.1995.

Redžović Hamed 08.01.1958. - 22.07.1993.

Ćesko Sinan 10.01.1962. - 23.07.1995.

Đelilović Uzeir 18.05.1957. - 24.07.1994.

Hajdarević Remzija 19.11.1959. - 24.07.1993.

Hadžikadunić Midhat 20.12.1953. - 24.07.1993.

Panjeta Šaban 10.02.1960. - 25.07.1993.

Šehović Enver 15.01.1967. - 27.07.1993.

Kobiljak Refik 27.03.1959. - 27.07.1993.

Panjeta Zahir 28.03.1960. - 27.07.1993.

Muraspahić Salko 10.06.1960. - 28.07.1993.

Elčić Mevlida 29.06.1963. - 28.07.1993.

Adilović Zulfo 13.02.1960. - 28.07.1993.

Bogunić Emir 26.11.1966. - 28.07.1993.

Muslim Azim 27.07.1966. - 30.07.1993.

Delić Izet 02.12.1946. - 30.07.1993.

Strojil Erkin 29.10.1968. - 30.07.1993.

Fetahović Edin 22.08.1958. - 30.07.1993.

Bećirović Ramiz 11.06.1956. - 30.07.1998.

Domuz Čedomir 30.03.1960. - 30.07.1992.

Prazina Asim 20.03.1962. - 31.07.1992.

 

Policijska medalja za hrabrost

Domuz Čedomir 30.03.1960. - 30.07.1992.

Terzo Nermin 09.03.1969. - 31.07.1992.

 

Zlatna policijska značka

Gradišić Samir 05.09.1968. - 04.07.1993.

Mehanić Ismet 04.05.1972. - 17.07.1993.

Nišić Mehmed 20.03.1956. - 18.07.1992.

Fišo Arnes 03.06.1972. - 19.07.1993.

Salanović Mujo 21.08.1957. - 23.07.1993.

Džindo Nedžad 27.02.1970. - 24.07.1993.

Šerer Željko 29.12.1966. - 26.07.1995.

Kapidžić Adnan 21.3.1966. - 27.7.1993.

Redžić Nermin 06.04.1968. - 27.07.1993.

Omanović Zijad 18.06.1970. - 27.07.1993.

Handžić Senad 04.01.1960. - 27.07.1993.

Čehić Ernesto 02.01.1967. - 27.07.1993.

Kovačević Damir 07.05.1975. - 27.07.1993.

Mutavadžija Dalibor 26.07.1975. - 27.07.1993.

Osmanović Enes 15.10.1957. - 27.07.1993.

Šećibović Haris 01.04.1959. - 27.07.1993.

Krupić Amir 13.12.1994. - 27.07.1993.

Pašić Elvir 16.05.1973. - 27.07.1993.

Šabić Muamer 31.03.1974. - 27.07.1993.

Medić Fahir 14.05.1955. - 27.07.1993.

Padžić Edin 10.08.1971. - 27.07.1993.

Guta Zaim 31.01.1966. - 27.07.1993.

Ušanović Edin 19.11.1959. - 27.07.1993.

Jašarević Benjamin 08.04.1968. - 29.07.1993.

Makaš Ferid 10.06.1956. - 29.07.1993.

Bravić Ćamil 01.09.1953. - 30.07.1993.

Lemo Naser 15.08.1956. - 30.07.1993.