Kalendar

Ministarstva

Sjećanje august

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu augustu. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden zlatnog grba sa mačevima

Salčin Ramiz 13.05.1954. - 22.08.1992.

 

Zlatni ljiljan

Hožbo Ramo 05.05.1970. - 01.08.1994.

Jašar Ramiz 03.05.1957. - 01.08.1994.

Sadžak Asmir 26.01.1965. - 02.08.1994.

Čutura Muharem 26.06.1963. - 02.08.1994.

Muminović Abdulah 30.08.1963. - 02.08.1994.

Toković Safet 01.04.1965. - 04.08.1992.

Kulovac Edin 05.01.1969. - 04.08.1992

Abazović Radenko 29.05.1957 - 04.08.1992.

Bajić Izudin 16.01.1972. - 04.08.1992.

Ćutahija Hilmo 20.04.1969. - 04.08.1992.

Baručija Muhamed 02.08.1959. - 04.08.1992.

Čaušević Alija 05.08.1961. - 05.08.1994.

Čaušević Kenan 27.04.1972. - 07.08.1992.

Alajbegović Azur 02.06.1977. - 08.08.2001.

Perišić Željko 30.05.1949. - 08.08.1996.

Vučić Zoran 07.06.1957. - 15.08.1992

Arifović Medžid 26.11.1964. - 17.08.1993.

Nizić Vahid 02.02.1962. - 17.08.1993.

Sinan Pašaga 03.01.1958. - 21.08.1992.

Bikić Dejzin 04.02.1975. - 21.08.1992.

Mašić Rasim 07.01.1961. - 22.08.1995.

Salčin Ramiz 13.05.1954. - 22.08.1992.

Šenderović Nermin 28.08.1966. - 22.08.1995.

Sejtarija Dževad 15.01.1961. - 23.08.1992.

Bublin Sead 15.05.1970. - 25.08.1992.

Kovačević Šefik 01.03.1962. - 28.08.1993.

Muhović Dževad 12.07.1961. - 30.08.1993.

Malagić Faik 09.10.1947. - 31.08.1992.

 

Policijska medalja za hrabrost

Mahmutćehajić Derviš 11.08.1970. - 13.08.1992.

Fočo Mirsad 11.04.1965. - 17.08.1992.

 

Zlatna policijska značka

Bužo Damir 20.09.1974. - 07.08.1993.

Oputar Salko 11.09.1963. - 07.08.1993.

Krupalija Hamdija 29.10.1953. - 10.08.1996.

Duhović Edin 03.05.1973. - 13.08.1993.

Petrović Saša 19.01.1970. - 13.08.1993.

Frašto Sejad 14.08.1966. - 14.08.1995.

Kulovac Hakija 26.04.1976. - 22.08.1995.

Durmić Smajo 01.01.1953. - 22.08.1994.

Kahrimanović Amir 19.05.1972. - 26.08.1992.

 

Srebreni štit

Osmanović Ismet 20.04.1947. - 22.08.1995.

Banda Osman 11.01.1960. - 22.08.1995.

Orhanović Esad 13.11.1953. - 22.08.1995.