Kalendar

Ministarstva

Sjećanje septembar

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu septembru. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden zlatnog grba sa mačevima

Odžaković Fadila 14.03.1958. - 20.09.1992.

 

Zlatni ljiljan

Rondić Edib 30.01.1956. - 01.09.1992.

Osadčij Mario 04.10.1975. - 14.09.1992.

Krajina Zijad 10.01.1970. - 07.09.1992.

Musić Izet 03.04.1955. - 08.09.1992.

Mekić Himzo 11.12.1963. - 09.09.1992.

Marić Ćamil 01.04.1964. - 10.09.1992.

Hajdarević Salko 15.01.1956. - 20.09.2018.

Rizvanović Samir 11.1.1970. - 26.09.1993.

Pašić Fuad 19.12.1961. - 12.09.1994.

Redžić Mirsad 16.04.1961. - 13.09.1994.

Muharemović Mustafa 24.09.1974. - 13.09.1993.

Mandić Senad 14.10.1958. - 14.09.1992.

Juković Lutvija 17.08.1958. - 14.09.1992.

Hukara Edin 03.01.1965. - 16.09.1992.

Džafić Kerim 25.12.1962. - 17.09.1992.

Kokić Safet 09.05.1967. - 17.09.1994.

Bakal Dinko 25.02.1962. - 17.09.1994.

Terović Emir 20.06.1977. - 18.09.1992.

Šejto Mujo 16.07.1956. - 18.09.1992.

Čolaković Ramiz 27.09.1962. - 18.09.1992.

Maksumić Džemal 30.08.1957. - 19.09.1994.

Jugo Almir 08.08.1969. - 20.09.1993.

Mehmedić Hikmet 11.09.1964. - 20.09.1992.

Odžaković Fadila 14.03.1958. - 20.09.1992.

Kenig Damir 07.03.1959. - 21.09.1992.

Batkić Enes 05.01.1973. - 24.09.1994.

Dahić Adil 23.01.1965. - 25.09.1992.

Gačanović Edin 16.12.1964. - 25.09.1994.

Gadžo Emin 01.01.1964. - 28.09.1995.

 

Policijska medalja za hrabrost

Korjenić Vedim 21.03.1961. - 14.09.1992.

 

Zlatna policijska značka

Behmen Samir 13.04.1968. - 09.09.1992.

Kuldija Izet 28.01.1967. - 12.09.1992.

Rikalo Ismet 13.09.1952. - 13.09.1992.

Bukvić Amir 23.01.1954. - 13.09.1992.

Marković Zoran 21.12.1970. - 14.09.1992.

Frašto Semir 16.11.1973. - 17.09.1992.

Fazlić Senad 03.01.1968. - 17.09.1992.

Andžić Slavko 11.04.1970. - 17.09.1993.

Raić Anto 03.06.1968. - 19.09.1994.

Zazan Salem 24.02.1956. - 21.09.2014.

Sinanović Šefahid 07.11.1964. - 24.09.1992.

Ušanović Hamed 03.09.1968. - 25.09.1993.

Uglješa Hazim 10.02.1953. - 27.09.1993.