Kalendar

Ministarstva

Sjećanje oktobar

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu oktobru. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Porobić Meho 23.02.1967. - 08.10.1992.

 

Zlatni ljiljan

Kukolj Esad 17.05.1969. - 02.10.1992.

Ramić Alija 08.11.1953. - 02.10.1992.

Oputa Mumin 15.05.1968. - 03.10.1993.

Kolar Zaim 12.04.1963. - 04.10.1992.

Karamehmedović Amir 10.02.1974. - 04.10.1995.

Podgorica Avdo 30.06.1962. - 04.10.1995.

Markulj Zdenko 28.11.1973. - 05.10.1992.

Isanović Jasmin 12.10.1969. - 05.10.1995.

Sjenar Omer 02.02.1949. - 06.10.1994.

Lučkin Ramiz 05.01.1969. - 07.10.1995.

Bešlija Izet 07.09.1964. - 07.10.1992.

Matoruga Alija 20.07.1945. - 09.10.1992.

Imamović Zaim 22.04.1961. - 09.10.1992.

Mršo Fadil 15.11.1963. - 09.10.1992.

Hasanović Ramiz 10.12.1967. - 09.10.1992.

Jurić Kornelija 23.09.1972. - 10.10.1992.

Ahmetspahić Suljo 13.03.1950. - 10.10.1992.

Malkić Jusuf 31.01.1961. - 10.10.1992.

Franjić Šimun 17.05.1964. - 10.10.1992.

Spahić Hašim 01.12.1957. - 11.10.1994.

Baručija Šemso 04.05.1960. - 11.10.1994.

Dubravić Kenan 19.08.1962. - 13.10.1992.

Ibrahimović Oliver 10.10.1958. - 14.10.1994.

Ćupina Suad 11.11.1951. - 18. 10. 2018.

Bešlija Rašid 13.11.1953. - 19.10.1992.

Zulić Salih 09.11.1957. - 22.10.1992.

Živalj Samir 25.08.1966. - 23.10.1992.

Habibović Hilmo 16.02.1949. - 23.10.2013.

Krko Hilmo 10.09.1960. - 24.10.1992.

Sidran Mehemed 15.02.1942. - 24.10.2009.

Čamdžija Jasmin 01.12.1968. - 26.10.1993.

Karišić Izet 02.01.1959. - 26.10.1993.

Hebib Admir 14.02.1969. - 26.10.1993.

Kojić Kemal 02.09.1960. - 26.10.1993.

Šabanija Elvir 17.07.1972. - 26.10.1993.

Šovšić Elvir 17.09.1974. - 26.10.1993.

Bosiljčić Srđan 16.05.1963. - 26.10.1993.

Murtić Enver 12.01.1959. - 29.10.1992.

Hečo Mehmed 29.10.1966. - 29.10.1992.

Terzo Muamer 03.01.1974. - 29.10.1994.

Tabaković Fahrudin 25.02.1968. - 29.10.1992.

 

Policijska medalja za hrabrost

Tufo Atif 25.03.1962. - 11.10.1995.

 

Zlatna policijska značka

Menzilović Senad 12.10.1969. - 01.10.1995.

Hujić Elvedin 02.08.1971. - 01.10.1995.

Agić Ismet 01.01.1974. - 02.10.1995.

Klico Emir 25.07.1974. - 02.10.1995.

Ruhotina Sejo 17.03.1976. - 02.10.1995.

Bužo Admir 26.06.1972. - 04.10.1995.

Cvjetkov Mario 02.12.1972. - 05.10.1992.

Šišić Almedin 12.02.1970. - 05.10.1995.

Bašić Mensud 07.05.1967. - 07.10.1995.

Branković Behudin 26.06.1963. - 09.10.1993.

Tufo Selim 15.12.1967. - 11.10.1995.

Hajro Edin 14.12.1970. - 11.10.1995.

Muhibić Šaban 06.12.1968. - 11.10.1995.

Nikšić Rusmir 15.01.1968. - 11.10.1995.

Tiro Erik 06.02.1074. - 11.10.1995.

Tufo Atif 25.03.1962. - 11.10.1995.

Mahmutović Mirsad 10.09.1970. - 13.10.1995.

Šehović Mehmed 15.05.1958. - 17.10.1993.

Šehović Sedin 27.10.1969. - 23.10.1992.

Markešić Slaven 15.05.1965. - 26.10.1993.

Miljanović Dragan 05.07.1967. - 26.10.1996.

 

Srebreni štit

Zerdo Hasan 04.10.1956. - 22.10.1996.