Kalendar

Ministarstva

Obavještenje o smrti Hidić Esada

naslovna-obavjestenje-o-smrti-hidic-esada

 

 

 

Obavještavamo Vas da je 10. oktobra preselio na Ahiret naš član i saborac, nosilac najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ Esad Hidić.

Hidić (Medžida) Esad rođen je 25. maja 1951. godine u mjestu Gornja Grapska, općina Doboj, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu. U Teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine stupio je u aprilu 1992. godine. Komandovao je četom i Odredom TO „Misurići“, od aprila 1992. do januara 1993. godine. Bio je Komandant 201. „Viteške“ brdske brigade, od januara 1993. do januara 1995. godine. Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora agresoru na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 1994. godine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje, značka „Zlatni ljiljan“. Dobitnik je i pismene pohvale načelnika Štaba vrhovne komande Oružanih snaga. Demobilisan je 1995. godine u činu majora, a duži niz godina obavljao je dužnost sekretara u Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

Dženaza će se obaviti u četvrtak 12. oktobra u 14:00 sati na Gradskom mezarju Vlakovo u Aleji veterana.