Kalendar

Ministarstva

Sjećanje novembar

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu novembru. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Zlatni ljiljan

Rizvo Ramo 10.08.1963. - 01.11.1992.

Tutić Džemal 29.05.1958. - 01.11.2011.

Branković Emir 14.01.1971. - 02.11.1994.

Kladanjčić Seman 23.02.1963. - 05.11.1994.

Vilić Adem 14.01.1971. - 05.11.1994.

Terović Mehmed 01.02.1971. - 07.11.1992.

Huseinović Mirsad 21.12.1959. - 08.11.1992.

Adanalić Adin 03.01.1971. - 08.11.1992.

Kazić Džemal 16.06.1949. - 09.11.1992.

Čizmović Senad 26.01.1964. - 09.11.1993.

Alić Fikret 03.07.1954. - 10.11.1992.

Muharemović Nedžad 03.02.1973. - 11.11.1994.

Halilović Avdija 15.04.1969. - 12.11.1992.

Tursunović Zulfo 15.05.1931. - 12.11.2010.

Džindo Jasmin 25.01.1969. - 14.11.1994.

Đulbić Rusmir 11.07.1955. - 15.11.1992.

Kulovac Enver 01.01.1947. - 16.11.1992.

Bičo Safet 09.05.1953. - 22.11.2011.

Spahić Senad 07.06.1962. - 27.11.1993.

 

Zlatna policijska značka

Sipović Nedžad 12.12.1969. - 09.11.1992.