Kalendar

Ministarstva

Sjećanje decembar

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu decembru. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Orden zlatnog grba sa mačevima

Pavlović Igor 02.12.1969. - 24.12.1993.

 

Medalja za hrabrost

Šikalo Smail 26.04.1967. - 08.12.1992.

 

Zlatni ljiljan

Šahić Omer 15.03.1956. - 02.12.1992.

Ćulum Ibrahim 24.08.1973. - 03.12.1992.

Boja Salem 01.12.1962. - 04.12.1992.

Delalić Ejub 13.06.1957. - 05.12.1992.

Radonja Hamdo 05.01.1961. - 05.12.1992.

Šahović Enver 18.11.1959. - 06.12.1992.

Džedović Almir 10.11.1972. - 08.12.1992.

Muminović Šefket 18.05.1961. - 08.12.1992.

Šikalo Smail 26.04.1967. - 08.12.1992.

Tumbul Feriz 12.02.1960. - 08.12.1992.

Fatić Osman 04.01.1971. - 08.12.1992.

Avdić Nezir 03.11.1961. - 08.12.1992.

Selmanović Džemal 24.11.1969. - 08.12.1992.

Bajrović Nazif 31.03.1954. - 09.12.1992.

Bajrović Samir 06.06.1967. - 10.12.1992.

Muharemović Amir 01.09.1951. - 11.12.1992.

Šorlija Sead 18.01.1971. - 12.12.1992.

Krehić Enes 27.07.1949. - 12.12.1992.

Račić Fahrudin 27.07.1968. - 12.12.1992.

Dedić Rešad 03.01. 1963. - 12. 12. 2018.

Obhođaš Nedžad 22.02.1957. - 14.12.1992.

Čopra Hamdo 03.05.1966. - 15.12.2008.

Tomić Rudolf 12.05.1952. - 20.12.1992.

Radovac Samir 17.05.1966. - 20.12.1992.

Jugo Muharem 15.01.1950. - 22.12.1992.

Kelemiš Rasim 02.09.1955. - 23.12.1993.

Pavlović Igor 02.12.1969. - 24.12.1993.

Bićo Mirsad 03.05.1970. - 25.12.1993.

Bučo Emir 23.06.1974. - 26.12.1993.

Stroil Sabahudin 15.11.1951. - 27.12.2006.

Halimanović Šefik 07.09.1960. - 28.12.1992.

Mršo Hakija 07.01.1963. - 28.12.1992.

Lovrić Ronaldo 19.06.1974. - 28.12.1992.

 

Policijska medalja za hrabrost

Malkić Hajrudin 19.01.1970. - 10.12.1992.

 

Zlatna policijska značka

Prepoljac Ismet 24.08.1968. - 05.12.1992.

Prnjavorac Mirsad 20.02.1952. - 06.12.1992.

Badrov Antonio 30.08.1969. - 13.12.1994.

Pribišić Suhbija 06.05.1969. - 13.12.1994.

Katkić Hazim 10.04.1973. - 13.12.1994.

Džaferović Senad 24.07.1966. - 13.12.1994.

Uštović Haris 20.11.1964. - 17.12.1992.

Bajramović Ismet 26.04.1966. - 17.12.2008.

Krilo Rasim 19.01.1966. - 21.12.1993.

Jašarević Bahrudin 08.07.1966. - 30.12.1993.

 

Srebrena policijska značka

Čutura Ibrahim 12.02.1965. - 28.12.1993.