Kalendar

Ministarstva

Sjećanje februar

loGo

 

 

Sjećanje na poginule i umrle heroje odbrane Bosne i Hercegovine u mjesecu februaru. Iskazujemo duboku zahvalnost i sjećanje svim šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH koji su dali svoje živote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vječiti rahmet i slava.

 

Zlatni ljiljan

Hadžiahmetović Hamed 04.07.1951. - 01.02.1993.

Muhović Mirsad 18.01.1969. - 05.02.2000.

Sokolić Aziz 26.09.1961. - 06.02.1993.

Hasović Vejsil 18.05.1956. - 09.02.1994.

Dizdarević Ferid 05.06.1958. - 10.02.1994.

Džananović Muris 14.02.1971. - 10.02.1994.

Krupalija Amir 13.06.1968. - 17.02.1993.

Šukalić Daut 15.01.1968. - 18.02.1993.

Agić Fehim 13.02.1968. - 19.02.1993.

Samardžić Emin 04.01.1956. - 28.02.1993.

 

Zlatna policijska značka

Gavranović Emil 03.11.1968. - 12.02.1993.

Lekić Haris 19.08.1968. - 13.02.1993.

Pašović Robert 21.03.1973. - 14.02.1993.

Škaljić Samir 23.03.1966. - 14.02.1993.

Alispahić Fahrudin 31.03.1955. - 16.02.1993.

Ahmetspahić Safet 20.05.1968. - 24.02.1996.