Kalendar

Ministarstva

Kantonalni Savezi

 

SUDNRP TK                                                                    SUDNRP USK                                                                        

Adresa: Armije RBiH br. 25. Tuzla                                   Adresa: Krupska bb. Bihać

Telefon: +387 35 26 43 68                                               Telefon: +387 37 22 39 02

                                                                                         www.dnrp-usk.com.ba

 

SUDNRP ZDK                                                                 SUDNRP SBK

Adresa: Stjepana Radića br. 4. Zenica                            Adresa: Bosanska br. 105. Travnik

Telefon: +387 32 40 92 60                                               Telefon: +387 30 51 82 65

 

 

SUDNRP BPK                                                               SUDNRP HNK

Adresa: Sinan paše Sijerčića br. 19. Goražde               Adresa: Maršala Tita br. 147. Mostar

Telefon: +387 38 22 19 11                                             Telefon: +387 36 55 16 21