Srebrena policijska značka

 


Ratno priznanje-odlikovanje Srebrena policijska značka dodjeljuje se pripadnicima   MUP-a RBiH koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova BiH, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.Srebrenom policijskom značkom odlikovano je 229. pripadnika MUP-a RBiH, od čega je polovina ovih odlikovanja dodijeljena posthumno.

 


Srebrena policijska značka spada u drugi rang odlikovanja, kao i Armijski Srebreni štit.