Kalendar

Ministarstva

Policijska medalja za hrabrost

 

 

Ratno priznanje-odlikovanje Policijska medalja za hrabrost dodjeljuje se pripadnicima MUP-a RBiH koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova BiH, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.



Policijskom medaljom za hrabrost odlikovan je 71. pripadnik MUP-a RBiH, posthumno 58.