Kalendar

Ministarstva

Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem

 Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslobađanje naše zemlje, za organizovanje i učvršćivanje odbrane, sigurnosti i nezavisnosti zemlje, za zasluge u izgradnji demokratskih odnosa, kao i za zasluge u oblasti privrede, nauke, kulture i sporta.

 


Ordenom zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem odlikovana su četiri pripadnika OS BiH.