Kalendar

Ministarstva

Orden zlatnog grba sa mačevima

 


Orden zlatnog grba sa mačevima dodjeljuje se pripadnicima OS BiH koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili djela u kojima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost ili koji su se na bojnom polju naročito istakli ličnom hrabrošću. Orden se za takva djela dodjeljuje i građanima koji su u izuzetno opasnim situacijama, spašavajući ljudske živote ili materijalna dobra, ispoljili izvanrednu ličnu hrabrost.

 


Ordenom zlatnog grba sa mačevima odlikovano je dvadeset pripadnika OS BiH, posthumno četrnaest.